Verzija 2021.08.002

Materialno skladiščno poslovanje

Knjiženje

  • Inventure
    • Odpravljena napaka iz verzije 2021.05 pri izračunu knjižne količine v primeru priprave inventure na določen dan. Do napake je prihajalo v sistemih, kjer se v MSP izvaja inventure tudi za maloprodajne izdaje TDR.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Pregled kartice: Urejeno sortiranje in filtriranje na preglednici.

V tem prispevku