Poročanje čakanja na delo in nadomestila za skrajšan DČ na REK-O obrazec

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK v 21. členu ureja možnost delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa in v 35. členu delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Izplačilo nadomestila plače, ki ga delodajalec dobi povrnjenega, mora delodajalec poročati na REK-O obrazcu z navedbo vrste dohodka 1001, znesek nadomestila, ki ga dobi povrnjenega pa prikazati v polju A062 z osnovo P01 (podrobno v P01b), za oblikovanje pokojninske osnove pa poročati v polju M01.

Tako navodilo je FURS dne 18.1.2023 objavil na spletni strani eDavkov.

Vsi, ki zaposlenim obračunavate nadomestilo za čakanje ali skrajšan delovni čas po zgoraj omenjenem zakonu, morate za pravilno poročanje na REK-O obrazec, urediti nastavitve na vrsti obračuna za to nadomestilo. Poročanje na pravo osnovo P01b z ustreznimi nastavitvami na vrsti obračuna je urejeno z verzijo 2023.02.001, ki bo predvidoma izšla 6.2.2023 oziroma novejšo.

Po namestitvi verzije se v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna postavite na vrsto obračuna za čakanje na delo (enako navodilo velja tudi za nadomestilo za skrajšan delovni čas) . Nato kliknete na ikono za Popravi zapis. Na zavihku Splošno s kljukico označite polje Izloči iz 1-ZAP/M (če tega že nimate označenega). Preverite tudi, da imate v polju Grupa M izbrano R-redno delo. Potrdite spremembe.

 

Ostalih nastavitev ni potrebno spreminjati.

Enako uredite na vrsti obračuna za nadomestilo za skrajšan delovni čas.

Ko zaposlenemu obračunate tako vrsto obračuna, mora biti bruto znesek v analitičnem obrazcu REK-O vpisan v polje P01b (ure in znesek), prav tako mora biti ta znesek zajet v polju M01 (ure in znesek).

V tem prispevku