Najvišji znesek pri obračunu refundiranih nadomestil - dopolnjeno 5.3.2024

ZIUZDS je za obračun plače januar 2024 uvedel najvišji znesek za obračun refundiranih nadomestil, t.i. socialno kapico. Na podlagi 3. odstavka 34. člena ZIUZDS ta znaša 2,5-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji. 

Najvišji znesek za obračun refundiranih nadomestil morate vsak mesec ustrezno urediti skladno z višino zadnje znane povprečne mesečne bruto plače, kot jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.

Zadnja znana povprečna mesečna bruto plača, objavljena na portalu SURS, znaša 2.348,32 EUR. 2,5-kratnik povprečne plače za obračun plače za mesec februar 2024, torej znaša 5.870,80 EUR. 

Vse stranki, ki si nastavitev za zgornji limit pri obračunu nadomestil še niste uredile, vam svetujemo, da si nastavitve uredite s pomočjo navodil, z naslovom Zgornji limit pri obračunu refundiranih nadomestil, objavljenih na naši spletni strani. 

Stranke, ki ste si nastavitve že uredile, morate pred obračunom plače februar 2024, urediti znesek v osnovah obračuna na naslednji način:  

Na zavihku Osnove, se postavite na osnovo obračuna Socialna kapica in izberite gumb Popravi zapis . V polju Vrednost osnove obračuna ustrezno uredimo vrednost in izberemo Potrdi

(slika je informativna, namenjena prikazu vnosa osnove za najvišje nadomestilo)

V tem prispevku