Kopiranje in storno temeljnice

Kopiranje temeljnice

Temeljnico lahko kopiramo v DK - Dnevne obdelave – Pregled knjiženja – Izvoz podatkov   tako, da podatke izvozimo v tekstovno datoteko promet.w-1. Podatki se pripravijo glede na omejitvene pogoje, ki smo jih vnesli zavihkih Pregleda knjiženja.


Izberemo Tip izvoza  in nadaljujemo z izborom Izvoz prometov v promet.w-1. V primeru, da prenašamo podatke iz enega računalnika na drugi (prenos podatkov iz krajevnih skupnosti v glavno knjigo občine), odstranimo kljukico pred Direktno knjiženje vpišemo samo ime datoteke za izvoz, Sprememb podatkov za izvoz ne vpisujemo.


Ko želimo pripraviti novo temeljnico z novimi datumi in opisom iz obstoječe (npr. odplačevanje obrokov kredita, lizinga, najemnine, …), damo kljukico pred Direktno knjiženje in izpolnimo podatke v poljih Sprememba podatkov za uvoz.

  • Datum dokumenta – vpišemo datum dokumenta vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,
  • Datum opravljanja storitve - vpišemo datum opravljanja storitve vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,
  • Datum zapadlosti - vpišemo datum zapadlosti vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,
  • Opis – vpišemo poljuben opis. 

 

Storno temeljnice

Temeljnico lahko storniramo v DK - Dnevne obdelave – Pregled knjiženja – Izvoz podatkov tako, da podatke izvozimo v tekstovno datoteko promet.w-1. Podatki se pripravijo glede na omejitvene pogoje, ki smo jih vnesli zavihkih Pregleda knjiženja.

Izberemo Tip izvoza  in nadaljujemo z izborom Izvoz prometov v promet.w-1. 

  • Sprememba predznaka – polje označimo s kljukico, če želimo pripraviti storno temeljnice. Ko pripravljamo storno temeljnico, ne vpisujemo zgornjih datumov. 
  • Direktno knjiženje - polje označimo s kljukico, če želimo pripraviti storno temeljnice direktno v posredno knjiženje. 
  • Knjiženje v obdobje – izberemo med :  

Izbrano -  v polje Obdobje, vpišemo obdobje v katero želimo knjižiti.

Iz Datuma -   pri tej izbiri nam bo program sam vpisal obdobje glede na datum dokumenta, ki ga storniramo.

  • Temeljnica iz – izberemo med :  

Nastavitve -  v polje Temeljnica vpišemo temeljnico, na katero želimo knjižiti.

Iz Vknjižbe - pri tej izbiri nam bo program sam vpisal temeljnico dokumenta, ki ga storniramo.

  • Dogodek – izberemo dogodek.

Če nimamo kljukice v polju Direktno knjiženje, vpišemo ime datoteke, v katero bomo shranili storne.

V tem prispevku