Tiskanje nalepk artiklov

Na dnu preglednice artikli je gumb  – Nalepke (Alt K), ki zažene okno za vnos artiklov, katerih nalepke želimo natisniti.

Odpre se na okno, v katero vnašamo šifre artiklov in količino nalepk, ki jih želimo natisniti.

Nad preglednico vnesemo naslednja podatka:

Cenovno področje – vpišemo ali izberemo iz šifranta cenovnih področij šifro cenovnega podroja, katerega cene želimo tiskati na nalepkah.

Datum cenika – vpišemo ali izberemo datum veljavnosti cenika za prikaz cen na nalepkah.

V preglednični del lahko vnesemo naslednje podatke:

Artikel – vpišemo ali izberemo iz šifranta artiklov šifro artikla, katerega nalepke želimo natisniti. Po potrditvi se prikažejo obe vrstici naziva in merska enota artikla. Če imamo nastavljen čitalec črtne kode se lahko vnašajo podatki tudi preko čitalca.

Število nalepk – vpišemo ali izračunamo število nalepk, ki jih želimo natisniti. Če je število nalepk nič (0), se nalepke za artikel v vrstici ne natisnejo.

 

S pomočjo tipke Insert na vrstic, ki ima izponjeno šifra artikla dodamo v preglednico novo vrstico. S pomočjo tipk Control Delete na vrstici izbirišemo vrstico.

Z izborom  Zapri (Alt Z) – zaključimo z delom in se vrnemo v preglednico artiklov.

Z izborom  Opusti (Alt O) – se nam izprazni preglednični del okna.

Z izborom  Tiskaj (Alt T) – zaženemo tiskanje nalepk artiklov. Nalepke artiklov se tiskajo s pomočjo QRD vzorcov, ki isti kot pri Tiskanju šifranta artiklov – Nalepke artiklov.

V tem prispevku