Varnostni sistem - Knjige naročil

Varnostni sistem knjige naročil, je vezan na knjige naročil pri naročanju dobaviteljem in kupcev in preprečuje/dovoljuje uporabo knjige pri knjiženju naročil, prevzemom in odprem skupini operaterjev. Varnostni sistem knjige naročil ne preprečuje pregleda podatkov o knjigi naročil.

Nastavitve varnostnega sistema za knjige naročil se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Knjige naročil.

Izbor Varnostni sistem – Knjige naročil je aktiven samo za operaterja Skrbnik za uporabnike, ki imajo veljavno licenco za Naročanje dobaviteljem in kupcev (NDK).

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema za knjige naročil. V stolpcih so knjige naročil, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in knjigo naročil.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na knjigo naročil
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na knjigo naročil. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na knjigo naročil. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje.
V tem prispevku