2023.02.003

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

  • odpravljena težava, ko je pri pripravi računov iz NDK, v vrsto računa vedno zapisalo 'Dobropis'
  • odpravljena težava, ko je pri pripravi računov iz NDK, v datum zapadlosti vedno zapisalo datum računa

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

  • Izločitev osnovnega sredstva ob nastavitvi letni obračun amortizacije ustrezno vpiše amortizacijo v tabelo obračuna.
V tem prispevku