Kopiranje tehnoloških postopkov

Podatke iz šifranta Tehnološki postopki kopiranmo tako tako, da najprej kliknemo na gumb  - Kopiranje (Alt+P). Odpre se okno kjer podamo šifro in naziv tehnološkega postopka, v katerega se bodo kopirali podatki obstoječega tehnološkega postopka.

V tem prispevku