Izkoristek delovnih postaj

Izpis je namenjen prikazu dejanske zasedenosti (izkoristka) delovnih postaj v izbranem časovnem obdobju.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Datum od do – izberemo datumski razpon za katerega pregledujemo izkoristek delovnih postaj.
 • Delovna postaja od do – izberemo delovne postaje za katere pregledujemo izkoristek.
 • Prikaz izkoristka 1. meja – določimo prvo mejo (v %) prikaza izkoristka. Vse delovne postaje, ki bodo imele izkoristek pod to mejo bodo v preglednici prikazane rdeče.
 • Prikaz izkoristka 2. meja – določimo prvo mejo (v %) prikaza izkoristka. Vse delovne postaje, ki bodo imele izkoristek nad to mejo bodo v preglednici prikazane zeleno. Delovne postaje z izkoristkom med obema mejama bodo prikazane modro.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na voljo imamo dve vrsti izpisa.

Izkoristek delovnih postaj:

Izpis za vsako delovno postajo pokaže podatke o kapaciteti, opravljenemu delu, zastojih izkoristku in izkoristku dela.

Z gumbom Preglednica prikažemo preglednico izkoriščenosti delovnih postaj:

V preglednici so prikazani naslednji podatki:

 • Delovna postaja (šifra, naziv)
 • Kapaciteta – teoretična kapaciteta delovne postaje v izbranem obdobju v urah.
 • Priprava – prijavljen čas priprave na delovni postaji v izbranem obdobju.
 • Izdelava – prijavljen čas izdelave na delovni postaji v izbranem obdobju.
 • Delo skupaj – čas priprave + čas izdelave
 • Zastoji – prijavljen čas zastojev v urah na delovni postaji v izbranem časovnem obdobju.
 • Izkoristek % – izkoristek delovne postaje (priprava + izdelava + zastoji) proti kapaciteti; prikazan v %.
 • Izkoristek dela – izkoristek delovne postaje (priprava + izdelava) proti kapaciteti; prikazan v %.

Podatki so prikazani v različnih barvah:

 • Rdeča barva pomeni, da je izkoristek dela delovne postaje pod prvo mejo (slabše) nastavljeno v parametrih izpisa.
 • Modra barva pomeni, da je izkoristek dela delovne postaje med obema mejama nastavljenima v parametrih izpisa.
 • Zelena barva pomeni, da je izkoristek dela delovne postaje nad drugo mejo (boljše) nastavljeno v parametrih izpisa.

V kolikor v preglednici označimo določeno delovno postajo in izberemo gumb  vstopimo v grafični prikaz izkoristka delovne postaje:

Na voljo imamo sledeče vrste grafičnih prikazov:

-   Izkoristek
-   Izkoristek dela
-   Delo, kapaciteta, razlika
-   Delo, kapaciteta, zastoji, razlika

V tem prispevku