Priprava in urejanje skupin

Seznam skupin, ki se nahaja na levem delu zavihka "Skupine - operaterji" lahko poljubno urejamo. Skupine lahko dodajamo, brišemo ter spreminjamo tako, da v levem delu okna kliknemo na desni miškin gumb s čimer odpremo spustni meni:

Na spustnem meniju lahko izberemo naslednje akcije:

  • Dodaj skupino <Insert> – odpre se nam okno za dodajanje nove skupine.
  • Spremeni skupino <F2> – omogoči nam preimenovanje obstoječe skupine
  • Briši skupino <ñ><Delete> – omogoči nam brisanje obstoječe skupine. Pred brisanjem se nam odpre potrditveno okno.
  • Prekini povezavo (Skupina – Operater) <Delete> – izloči označenega člana iz skupine. Izbor je aktiven samo, če imamo značenega člana skupine.
  • Razširi vse <Ctrl><Alt><E> – prikaže člane vseh skupin
  • Strni vse <Ctrl><Alt><C> – skrije prikaz članov vseh skupin
  • Podrobnosti <Ctrl><O> – odpre okno, v katerem nastavljamo dovoljenja za dostop na nivoju skupine

 

Operaterje dodeljujemo v skupine tako, da jih označimo v desnem delu okna (možen je hkraten izbor več operaterjev), in jih s pomočjo klika na miško primemo in povlečemo na skupino, v katero želimo dodati izbrane operaterje.

V tem prispevku