Delitev po ključih v Knjigi prejetih računov

V kolikor je v trenutku evidentiranja prejetega računa znan ključ za delitev, lahko stroške po prejetem računu razdelimo že v Knjigi prejetih računov, med samim knjiženjem. Pri tem si pomagamo z začasnimi analitikami oz. analitikami za delitev.

V primeru, ki sledi, smo strošek najprej poknjižili na začasno stroškovno mesto, ki je namenjeno delitvi po ključu. Splošno stroškovno mesto naj bo ločeno od ostalih stroškovnih mest z neko povsem drugačno šifro. Npr. če sedaj uporabljamo SM od 1 do 500 naj bo splošno stroškovno mesto za delitev 999, kot prikazuje primer v nadaljevanju:Ko je vrstica poknjižena se aktivira gumb Razdeli s ključem. Ob kliku na gumb se odpre okno za izbiro ključa. Iz šifranta izberemo ustrezen ključ za delitev.V kolikor v šifrantu ključ še ne obstaja, ga lahko na tem mestu vnesemo. Vsak ključ ima Šifro in Naziv
Na zavihku Splošno vnesemo, da bomo delili knjižbo, ki je na izbranem stroškovnem mestu.Na zavihku Vrednosti pa vnesemo vrednosti za delitev. Vrednosti, ki jih vnašamo, so lahko različne. Lahko vnesemo m² površine, število delovnih ur, prihodke ali neko drugo vrednost. Ne glede na to kaj smo vnesli, bo program iz vnesenih vrednosti izračunal % oz. delež posamezne analitike v skupni vrednosti 100%.Ko ključ potrdimo, se v pripravi vknjižb pobriše vrstica, ki smo ji dodelili splošno stroškovno mesto za delitev, ter se dodajo nove vrstice, v našem primeru tri nove vrstice glede na SM–je, ki smo jih določili v ključu.Pripomoček je namenjen enostavnemu deljenju. Posamezen račun lahko delimo le enkrat na enem nivoju. Za zahtevnejše delitve se poslužujemo pripomočka v Dvostavnem knjigovodstvu.

V tem prispevku