Izstavljanje naročil dobaviteljem

V nadaljevanju so opisani načini izstavljanja naročil dobaviteljem.

Postavimo se na naročilo dobavitelju, ki ga želimo izstaviti in kliknemo na gumb Osnutek.

Odpre se nam okno s seznamom obrazcev naročil. Privzeto imamo na voljo 4 obrazce, in sicer dva z dobaviteljevimi podatki in dva z našimi podatki. Obrazce z dobaviteljevimi podatki se uporablja v kolikor se koristi funkcionalnost Za stranke. Več o slednjem v navodilu Dodajanje novih podatkov artikel - stranka.

Ob kliku na gumb Predogled se nam prikaže želeni izpis. Na tem mestu imamo vsaj 3 opcije, od tega 2 za pošiljanje naročilnice po-e pošti.

Shrani v eRegistrator in pošlji

Na gumbu Shrani izberemo možnost Shrani v eRegistrator.

Odpre se nam spodnje okno, kjer aktiviramo polje Pošlji in nadaljujemo na gumb Shrani.

Po kliku na gumb Shrani se dokument shrani v dokumentni sistem in odpre okno za pošiljanje e-pošte.

Pomembno:
E-poštni naslov stika dobavitelja se nam avtomatsko predlaga le v kolikor imamo le-tega navedenega na samem naročilu, v podatkih stika pa vpisan e-poštni naslov.

Na preglednici se Stanje dokumenta spremeni v Izstavljen.

Pošiljanje brez shranjevanja v eRegistrator

Druga možnost je pošiljanje naročila dobavitelju, ne da bi se v sistemu ohranil dokument. V tem primeru izberemo možnost Pošlji, kot prikazuje spodnja slika.

Na ta način se odpre okno za pošiljanje naročila po e-pošti. Dokument se ne zabeleži v SAOP dokumentnem sistemu.

V tem primeru je Stanje dokumenta naročila V pripravi.

Tiskanje

Tretja možnost je tisk na papir. Naročilo se v tem primeru natisne in hkrati shrani v dokumentni sistem.

Na preglednici se Stanje dokumenta spremeni v Izstavljen.

Ponovna izstavitev naročila po e-pošti

V kolikor želimo ponovno poslati naročilo po e-pošti, se postavimo na vrstico želenega naročila in kliknemo na puščico poleg gumba Kopija. Izberemo naročilo po ePošti.

Popravki naročila

V kolikor želimo popraviti podatke na že izsatvljenem naročilu, z desnim klikom miške kliknemo na vrstico kjer je naročilo in izberemo opcijo Vrni v pripravo.

Ko popravimo želene podatke, lahko naročilo ponovno izstavimo.

Naročila, za katere že obstaja prevzem, ni več možno vračati v pripravo in izstavljati v novi obliki dokumenta.

V tem prispevku