Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje

V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje. Iz strani Modre zavarovalnice, ste stranke, prejele obvestilo, da je potrebno višine novih premij upoštevati pri izplačilu plače za julij (v mesecu avgustu). Več o poračunu premij od meseca januarja 2022 do meseca junija 2022 bo znano, v mesecu septembru.

Nove zneske premij smo vgradili v verzijo iCentra 2022.11.001 oziroma novejšo.

V tem prispevku