Prva, druga gruča

Vse stranke lahko razvrščamo v določene grupe, ki jih sami oblikujemo. To je lahko število zaposlenih v podjetju (do 20 zaposlenih, od 21 do 50 zaposlenih, od 51 do 100 zaposlenih, nad 100 zaposlenih), po sektorjih (trgovina, proizvodnja…), odnos do stranke(dobra ali slaba stranka)…

V tem prispevku