Fascikli - uvoz e-računov

Z verzijo 6.28.006 je v Knjigi prejetih računov dodano novo polje pri ročnem in avtomatskem uvozu e-računov (Javni fascikel):V primeru, da pustite polje neoznačeno (prazno), bo do vseh dokumentov v fasciklu lahko dostopal tisti operater, ki je račun uvozil ter vsi podpisniki določenega računa (program bo deloval kot do sedaj).

V primeru, ko polje označite (kljukica), pa bo fascikel določenega računa postal javen. Tako bodo lahko vsi operaterji dostopali do fascikla, dokumenti fascikla pa bodo dostopni po pooblastilih varnosti nad dokumenti v eRegistratorju

V primeru, da to polje označite, bodo operater, ki je e-račun uvozil ter vsi podpisniki tega računa, lahko brali vse dokumente fascikla, ostali operaterji pa bodo dostopali do dokumentov na podlagi pooblastil eR (npr. če operater, ki ni uvozil in ni podpisnik določenega računa vstopi v fascikel, lahko prebere le dokumente v skladu s pooblastili eR, novih dokumentov pa ne more dodajati).

Dokumente v fascikel lahko dodaja le tisti operater, ki e-račun uvozi ali je podpisnik e-računa.

V tem prispevku