Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri oddaji zahtevkov preko eNDM

Pri napakah, ki se pojavijo v zavihku Opozorila moramo biti vedno pozorni na napako, ki je zapisana najvišje. 

V primeru na sliki nam program javi napako pri Znesku izhodiščne urne osnove, vse ostalo so povezane napake. Če je napačna izhodiščna urna osnova, bodo posledično napačno izračunani tudi Bruto1, Prispevki zavezanca, Bruto2 in skupni znesek nadomestila. 

 

Program nam javi napako, da je število ur mesečne obveznosti napačno.

Dejanska mesečna obveznost mora biti usklajena s koledarjem na zaposlenemu. 

Napačni izračun 91ega dne ali pa je polje 91 dan neizpolnjeno

Pobrišemo 91 dan in ponovno vpišemo datum prvega dne zadržanosti v breme ZZZS ter potrdimo s tipko Enter, da se nam 91. dan samodejno izračuna.

Zahtevek je bil zavrnjen, ker datumi niso usklajeni z izdanim bolniškim listom


Zahtevek je bil zavrnjen zaradi neusklajenih datumov na obračunuZahtevek je bil zavrnjen zaradi napačnega prvega dne v breme ZZZS


Datum zadržanosti v breme ZZZS in prvi dan zadržanosti v breme ZZZS nista usklajena

Zahtevek je bil zavrnjen s strani ZZZS zaradi napačnega zneska osnove za boleznine


Zahtevek je bil zavrnjen, ker je neujemanje pri številu ur


V tem primeru je bil posebni koledar na zaposlenemu prazen, zato je javilo napako pri urah.


Zahtevek je bil zavrnjen, ker  se šifra vrste povezane osebe ne ujema z bolniškim listom


Na povezani osebi ustrezno popravimo šifro vrste sorodstva. 

Zahtevek je bil zavrnjen, ker ni bil urejen skladno z izdanim bolniškim listom 


Na bolniškem listu je Zadržanost od dela za polni delovni čas in za krajši delovni čas. Skladno z bolniškim listom morata biti dva obračuna za takšno zadržanost – ena za polni delovni čas in ena za krajši delovni čas. 


Napaka v paketu je take narave, da je vidna samo na e-poštarju

Isto vlogo ste večkrat v kratkem času poslali na ZZZS in prvič vloga še ni pridobila ZZZS številke


Številka TRR organizacije, ki oddaja zahtevek je na maski zahtevka napačnaNa enem obračunu v paketu ni zapisano število dni odsotnosti 

V tem prispevku