Verzija 2022.08.002

Fakturiranje

  • Pri pripravi eRačuna v UBL 2.1 HR obliki je odpravljena težava, ko je v primeru dodatnih prilog eRačuna (priponka o., dokumenti fascikla) bil v vsebini vseh prilog PDF print računa.
  • Odpravljena težava pri serijskem izvozu e-slog, ko se je pojavilo opozorilo: "Access violation ...'dbrtl270.bpl' ... ".

Materialno skladiščno poslovanje

  • Knjiženje
  • Promet – Interni prenos iz maloprodaje
    • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka odpravljena.

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Obračun – Sociala 
    •  Odpravljena napaka pri delitvi zneska plačnikov. 


V tem prispevku