Uvoz prejetega e-računa v prehodnem obdobju

V video navodilu je prikazano, kako pravilno uvozimo e-račun v predhodnem obdobju v modulu knjigovodstvo. V predhodnem obdobju, ko istočasno prejemamo račune za tekoče ali preteklo poslovno leto moramo biti še posebno pozorni, da uvozimo račune v pravilno  leto. Pri uporabnikih, ki račune uvažajo v obliki e-sloga ali e-računa (ročno ali preko ePoštarja),  uvoz v ustrezno leto knjige je odvisen od datuma opravljanja storitve, ki ga izdajatelj navede v e-slogu.


V tem prispevku