Sprememba urnih postavk DN

Pripomoček je namenjen prenosu trenutno veljavnih urnih postavk delovnih postaj in/ali delovnih mest na obstoječe delovne naloge (kalkulacije).

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Sprememba urnih postavk DN – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo katere naloge bomo zajeli v spremembo:

  • Knjiga DN – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo spremembo (knjige lahko tudi ločeno izbiramo iz preglednice).
  • Številka DN – izberemo razpon številk delovnih nalogov za katere izvajamo spremembo (naloge lahko tudi ločeno izbiramo iz preglednice).
  • Leto DN o do – izberemo razpon let delovnih nalogov.
  • Datum DN od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov.
  • Datum pričetka izdelave DN od do – izberemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov.
  • Sprememba se izvede na DN – izberemo ali se spremembe vršijo samo na razpisanih delovnih nalogih, nalogih v izdelavi in/ali zaključenih nalogih.
  • Vrsta spremembe – izberemo ali spremembe vršimo za urne postavke delovnih postaj, delovnih mest ali obojih.

Spremembo aktiviramo preko ukaza »Izvedi«.

V tem prispevku