Poročila o kadrih (PERSONNEL)

Terminologija

Angleški izraz Slovenski prevod
SY - Selected year Izbrano leto
PY - Previous year Preteklo leto
CY - Current year Trenutno leto
PY YTD - Previous year to Date Preteklo leto do današnjega dne
FY - First year Prvo leto
LY - Last year Zadnje leto
Country name Država
Cost center Stroškovno mesto
Cost unit Stroškovni nosilec
Employee Zaposlen
Work time Delovni čas
Education Izobrazba
Termination Prekinitev
Contractor Pogodbenik
Work place Delovno mesto
Utilization Poraba (v smislu dopusta)
Leave Dopust

Skupno vsem poročilom

 1. Prostor za logo podjetja
 2. Ime poročila
 3. Filtri s katerimi lahko omejimo podatke na vizualizacijah
 4. Gumb z vprašajem vsebuje povezavo do navodil na spletu.
 5. Datum in ura zadnje osvežitve oziroma do kdaj imamo podatke v poročilih.


Trenutno zaposleni (Current employees)

Poročilo prikazuje trenutno statisko zaposlenih in jo primerja glede na lansko leto.

Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Na vrhu imamo filter, ki nam omogoča ali poročilo gledamo po zaposlenih ali po pogodbenikih (ali oboje).
 2. Kartica prikazuje trenutno število zaposlenih, ki se obarva zeleno, če smo zaposlili več ljudi kot jih je bilo lansko leto.
 3. Tortni graf prikazuje razdelitev zaposlenih glede na spol.
 4. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na starost.
 5. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na čas zaposlitve v podjetju.
 6. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na čas delovno dobo.
 7. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na stroškovno mesto.
 8. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na status pogodbe o zaposltivi.
 9. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na delovno mesto.
 10. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na izobrazbo.
 11. Graf prikazuje število zaposlenih in število zaposlenih v lanskem letu glede na mesec.


Fluktacija zaposlenih (New & left employees)

Poročilo prikazuje analizo prihodov in odhodov zaposlenih glede na izbrano obdobje. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Na vrhu imamo filter, ki nam omogoča ali poročilo gledamo po zaposlenih ali po pogodbenikih (ali oboje).
 2. Kartice prikazujejo kazalnike:
  1. Število prihodov zaposlenih
  2. Število odhodov zaposlenih
  3. Skupno število zaposlenih
 3. Graf prikazuje razporeditev zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na število let dela v podjetju
 4. Graf prikazuje razporeditev zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na način kako so zapustili podjetje
 5. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi
 6. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na spol
 7. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na stroškovno mest
 8. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na delovno dobo
 9. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na starost 
 10. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na izobrazbo
 11. Graf prikazuje število novih zaposlenih in število zaposlenih, ki so zapustili podjetje glede na delovno mesto


Zaposleni po letih (Employees by years)

Poročilo prikazuje trende zaposlojevanja po letih. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Na vrhu imamo filter, ki nam omogoča ali poročilo gledamo po zaposlenih ali po pogodbenikih (ali oboje).
 2. Kartici prikazujeta:
  1. Število zaposlenih glede na letošnje leto in lansko leto
  2. Število vseh zaposlenih, ki smo jih imeli v vseh letih
 3. Tortni graf, ki prikazuje trenutno razmerje med spoloma.
 4. Trend zaposlovanja po letih
 5. Razmerje zaposlenih glede na izobrazbo po letih
 6. Razmerje zaposlenih glede na stroškovno mesto po letih
 7. Razmerje zaposlenih glede na spol po letih
 8. Razmerje zaposlenih glede na delovno mesto po letih


Statistika dopustov (Leaves statistics)

Poročilo prikazuje kartico zaposlenega. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Kartice prikazujejo kazalnike:
  1. Porabo lanskoletnega dopusta v letošnjem letu
  2. Porabo letošnjega dopusta
  3. Poraba lanskoletnega dopusta v lanskem letu
  4. Največji preneseni dopust iz lanskega leta v letošnje leto (na enega zaposlenega).
 2. Graf prikazuje po letih izrabo dopusta. Stolpca prikazujeta porabljen dopust in razpisan dopust medtem ko linijska črta prikazuje količnik porabljenega dopusta v %.
 3. Matrična tabela prikazuje leta in zaposlene znotraj let ter vrednosti po vrsti, ki so: preostali dopust v lanskem letu, porabljen dopust v lanskem letu, letošnji dopust, porabljen letošnji dopust, dodatni dopust (smrt, selitev,..), celoten dopust, ki ga ima zaposlen, % lanskoletnega dopusta, % porabljenega letošnjega, % porabljenega lansko letnega.
V tem prispevku