Dodajanje vrst zaznamkov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Vrsta zaznamka, kamor vpišemo podatke o vrsti zaznamka.

Šifra – vpišemo šifro za vneseno vrsto zaznamka.

Naziv – vpišemo naziv vrste zaznamka.

Opomba – vpišemo opombo o vrsti zaznamka.

V tem prispevku