Verzija 2023.08.002

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Prevzemanje od dobaviteljev - odprava napake pri vnosu zapisa "Login failed for user SAOPapp" v primeru da NDK nima povezave z MSP-jem
  • Naročila kupca - pri kopiranju naročila urejeno kopiranje podatka "Odpremna količina" na nivoju vrstice

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Urejen pravilen izračun dohodnine v primeru obračuna plače s poračunom dohodnine od preteklih izplačil (težava je bila samo v verziji 2023.08.001).
  • EWE obračuni - urejen pravilen izračun dohodnine za zaposlene z izbranim načinom izračuna dohodnine - Samo prikaz brez obračuna.
V tem prispevku