Podpora uporabnikom

Kako se lahko uporabniki programa Saop obrnete na podporo in napotki za uporabo baze znanja.