Javni sektor - vrsta obračuna Sobivanje v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku

Dne 27. 11. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 175/20 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati dne 28. 11. 2020, ter Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 02.04.2021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), uvaja novo pravico – pravico staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku.

Delavec je lahko odsoten z dela za čas sobivanja hospitaliziranemu otroku v zdravstvenem zavodu, na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda zdravstveni zavod (tj. bolnišnica) ob zaključku sobivanja.

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

DOPOLNITEV!!!

Pri obračunu nadomestila plače zaposlenemu je potrebno pri plači za mesec april 2021 upoštevati naslednji način obračuna Sobivanja.

Od 1.4.2021 do vključno 16.4.2021 se zaposlenemu obračuna Sobivanje pod dosedanjim razlogom »14 - Sobivanje«.

Od 17.4.2021 naprej je potrebno zaposlenemu po novem obračunati nadomestilo plače pod razlogom »16 - Sobivanje z otrokom«.


Za lažje razumevanje vam navajamo primer, objavljen v »Navodilu o načinu izvajanja pravice do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču – aktualno za sobivanje od 17.4.2021 dalje«, št. dokumenta 0072-20/2020-DI/6 iz dne 16.4.2021 prejeti iz strani ZZZS:


Določbe interventne zakonodaje (ZIUPOPDVE in ZDUOP) so veljale le za sobivanje v zdravstvenem zavodu (bolnišnici), ne pa tudi za sobivanje v zdravilišču. Če je bil otrok nepretrgoma hospitaliziran v bolnišnici v času veljavnosti določb interventne zakonodaje kot tudi v času veljavnosti zakona – npr. od 10. 4. do 24. 4.2021, je potrebno pripraviti dva ločena obračuna, in sicer en obračun za obdobje od 10. 4. 2021 do 16. 4. 2021 z razlogom ''14 - sobivanje'' (agentski posel) ter drug obračun za obdobje od 17. 4. 2021 do 24. 4. 2021 z razlogom ''16 - sobivanje z otrokom'' (nadomestilo iz OZZ po ZZVZZ).


V ta namen si morate vsi tisti, kateri boste imeli pri plači za mesec april v obračunu Sobivanje, kot je zgoraj naveden primer, v Obračun plač zaposlenih - Šifranti - Vrste obračuna urediti dve obračunski vrstici, Sobivanje do vključno 16.4.2021 šifro vzroka za razlog »14 - Sobivanje« ter dodatno vrsto obračuna Sobivanje od 17.4.2021 naprej s šifro vzroka za razlog »16 – Sobivanje z otrokom«.


V ta namen si morate vsi tisti, kateri boste imeli že pri plači za mesec april šifro vzroka za razlog »16 – Sobivanje z otrokom« obvezno namestiti verzijo iCentra 2021.06.001, ki bo objavljena dne 26.04.2021 ali novejšo!!!

Dopolnitev šifre vzroka za razlog »14 Sobivanje« je bila že urejena z verzijo iCentra 2020.17.001 z dne 18.12.2020.

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro v skupini H. Nato se postavite na vrsto obračuna H22 (Nega 80 %) ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz.

Vnesite prvo prosto šifro v skupini H ter ustrezen Naziv vrste obračuna. 

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Nastavitev na ostalih zavihkih ni potrebno spreminjati. Nastavitve potrdite.

Uredimo novo vrsto obračuna Sobivanje za razlog zadržanosti ZZZS »16 – Sobivanje z otrokom«, ki velja od dne 17.4.2021 naprej.

Postavite se kar na vrsto obračuna Sobivanje, ki ste ga pravkar uredili in kopirate vrsto obračuna preko ikone Vnesi zapis iz. Vpišete prvo prosto šifro na vrsti H.


Nastavitev na ostalih zavihkih ni potrebno spreminjati. Nastavitve potrdite.V tem prispevku