Prenos letnega dopusta iz leta 2022 v pretekli dopust leta 2023

Na podlagi 4. odstavka 162. člena ZDR-1D ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerega je možen prenos letnega dopusta v skladu s prejšnjim odstavkom.

Prenos dopusta

Pri tistih zaposlenih, ki do konca leta 2023 še niso izkoristili v celoti dopusta za leto 2022, morate višino tega dopusta ročno dodati pod dopust za leto 2023. To uredite v Obdelave, pregledi in zapisi – Dopusti in odsotnosti – Dopusti po zaposlenih.

 

V tabeli Dopust za leto izberete leto 2023 ter izberete še zaposlenega, ki ni izkoristil v celoti dopusta za leto 2022.

 

Dvokliknete na zaposlenega in na meniju kliknete na ikono dodaj nov zapis:

V polje Evidenca dopustov in odsotnosti najprej iz spustnega seznama izberemo Vrsto – Letni dopust po odločbi, nato vpišemo v naziv npr. Prenos dopusta iz leta 2022. Pod število ur in pa število dni dopusta vpišemo ustrezno število dni in ur dopusta, ki ga želimo prenesti iz leta 2022. Na koncu zapis še potrdimo.

S tem se nam bo ustrezno povečal saldo dopusta iz leta 2023 (ki se bo v letu 2024 upošteval v saldu pretekli dopust).V tem prispevku