2023.10.003

Davek na dodano vrednost

  • DDVN - Samodejni prenos plačil ob zapiranju - dodana kontrola, da se plačilo ne evidentira, ko na dokumentu v DDV že obstaja ročno vnešeno plačilo.

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Knjiženje - kooperacija - izdajanje v kooperacijo; odpravili smo težave pri izbiranju/dodajanju operacij delovnih nalogov v izdajo v kooperacijo.

Fakturiranje

  • Odpravljena težava, ko se datoteka s temeljnico izdanih računov ni pripravila po obliki za minimax.

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena težava s prikazom podatkov o RVC za dokument Odpremni nalog na gumbu Zbiri in na vnosnem oknu.

Registracija časa

  • Odpravljena težava pri vnosu novega zaposlenega v primeru nezdruženih šifrantov.
V tem prispevku