Delovna mesta

Šifrant delovnih mest je preglednica, ki prikazuje vsa delovna mesta, ki obstajajo v določenem podjetju. Podatek o delovnem mestu se uporablja pri tehnoloških operacijah.

Vnos novega delovnega mesta

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovna mesta.  

 • Šifra delovnega mesta – vnos šifre (izbira) delovnega mesta is splošnega šifranta delovnih mest kadrovske evidence. Delovno mesto mora obstajati v kadrovski evidenci!
 • Naziv – naziv delovnega mesta. Predlaga se naziv delovnega mesta iz šifranta delovnih mest kadrovske evidence, naziv lahko spremenimo.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je delovno mesto aktivno (Da) ali neaktivno (Ne). Neaktivnega delovnega mesta ne moremo dodeliti operaciji.
 • Ocena delovnega mesta – predlaga se ocena delovnega mesta iz šifranta delovnih mest kadrovske evidence, oceno lahko spremenimo. Ocena delovnega mesta je pomembna zaradi kalkulacij stroškov dela (delavcev).
 • % režije – vnos želenega odstotka režije s katerim se bo v kalkulacijah povečal strošek dela (delavcev).
 • Prodajna urna postavka – vnos prodajne urne postavke (v točkah – enako, kot ocena delovnega mesta); zaradi možnosti kalkulacije prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca. 

Urejanje delovnega mesta

Podatke o delovnih mestih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Delovna mesta izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem delovnemu mestu.

Brisanje delovnega mesta

Delovno mesto brišemo tako, da najprej v preglednici Delovna mesta označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo delovno mesto. 

Tiskanje

Podatke o delovnih mestih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delovnih mest za katere bi se izpisali podatki.
 • Ocena od do – vnesemo lahko razpon ocene delovnih mest za katere želimo izpis delovnih mest.
 • % Režije od do – vnesemo lahko razpon režije delovnih mest za katere želimo izpis delovnih mest.
 • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivna, le neaktivna ali vsa delovna mesta. 
 • Uredi po - izbira je možna med: Šifra in Naziv. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

V tem prispevku