Vrste osnovnih sredstev in DI

S šifrantom vrste osnovnih sredstev lahko sredstva poljubno grupiramo.

 

Novo vrsto vnesemo z gumbom vnesi zapis. Odpre se nam novo okno kjer vpišemo šifro in naziv vrste osnovnega sredstva.

V tem prispevku