Združitev Abanke in Nove KBM

Nova KBM in Abanka sta se uradno združili. Abanka je z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse pravice in obveznosti banke pa je kot pravna naslednica prevzela Nova KBM. Združena banka se imenuje Nova KBM d.d., njen sedež pa je v Mariboru.

Združitev omenjenih bank vključuje tudi vzpostavitev poenotenega poslovanja s strankami, med drugim tudi preštevilčenje transakcijskih računov fizičnih in pravnih oseb vaših. Preštevilčenje transakcijskih računov bo izvedena predvidoma 01. januarja 2021.

Novih računov Nove KBM se ne sme uporabljati pred 01. januarjem 2021. Zaradi plačilnega prometa in prejetih računov za pretekla obdobja, ne smemo starih Abankinih računov prezgodaj označiti kot neaktivne. Predvideno bo prehodno obdobje do 01. marca 2021 v katerem bosta oba računa aktivna.

Zamenjavo bančnih računov je potrebno narediti v prehodnem obdobju, razen za naslednja dva primera. V naslednjih primerih je potrebno zamenjavo transakcijskih računov narediti takoj po 01. januarju 2021.

  • Ponudnik e-Poti za izdane fakture je Abanka
  • Izdane fakture se plačujejo preko direktne bremenitve SEPA (SDD)

Za ta dva slučaja je Abanka posebej obveščala komitente in posredovala transformacijsko tabelo. Tabela vsebuje podatek o stari številki transakcijskega računa (začenja se s SI56 05XXX), novi številki transakcijskega računa (začenja se s SI56 04XXX) in podatek o novi BIC kodi banke.

Naloga uporabnika iCentra je, da Abankine TRR račune nadomesti z novimi. V pomoč smo izpostavili tri mesta v iCentru, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno spremembo.

STRANKA UPORABNIKA

Uporabniki, ki trenutno uporabljajo TRR Abanke, naj o zamenjavi TRR obvestijo svoje poslovne partnerje. Spremembo je potrebno v iCentru urediti na stranki uporabnika.

 

ŠIFRANT STRANKE

Na šifrah strank je potrebno v prehodnem obdobju TRR-je Abanke zamenjati z ustreznimi TRR-ji Nove KBM. Zamenjavo TRR vršimo ročno ali pa preko gumba  za vsako stranko posebej.  Odpre se nam okno, kjer določimo, da bomo osvežili le podatke o bančnih računih:

Po potrditvi preverimo ali se je v zavihku Bančni računi pojavil račun nove KBM, Abankin pa je postal neaktiven. Če za preteklo obdobje nismo zaključili vseh plačil in prejetih računov, kljukico za aktivnost lahko vrnemo. V kolikor je stari TRR bil privzet, je potrebno tudi novega označiti kot privzetega. To storimo z gumbom . Postopek je potrebno ponoviti za vsako stranko posebej

POPRAVILO IZPISOV

Mnogi uporabniki imajo na izpisih prikazane svoje transakcijske račune. V nadaljevanju so prikazani različni načini za popravljanje podatka TRR na izpisu. Razlikujejo se glede na to katere vrste izpis uporabljamo:

  1. Standardni starejši izpis, ki je privzeto poimenovan RAČUN
  2. Standardni novejši izpis, ki je privzeto poimenovan RAČUN - nov
  3. Prirejen izpis

Standardni izpis »star«

Ta izpis prikazuje številko TRR na dveh lokacijah. Prva je na sliki označena s številko 1 in se nahaja v nastavitvah modula Fakturiranje. Dostop do nastavitev modula je omogočen operaterjem nivoja 1. V kolikor v nastavitvah številka ni vpisana, se predlaga iz stranke uporabnika. Številka TRR označena z 2, pa se vedno predlaga iz stranke uporabnika.Standardni izpis »nov«

Novi izpisi jemljejo glavo in nogo iz skupnih nastavitev.Za dostop do nastavitev izpisov je potrebna skrbniška prijava.

Glava dokumentov je lahko nastavljena na različne načine. V prikazanem primeru je uporabljen način napredno. V tem primeru locirano polje, ki vsebuje TRR in ga z desnim miškinim klikom odpremo prek ukaza Urejanje.

Odpre se nam besedilo, kjer star TRR pretipkamo z novim.

Obstajajo ločena navodila, ki se osredotočajo na delo z omenjenih orodjem:

Forma za centralno urejanje glave in noge izpisov

Prirejen izpis

Dostop je omogočen vsem, vendar je potrebno poznati osnove dela z orodjem QuickReport. Če je TRR zapisan v obliko QRD, je potrebno podatek zamenjati na vsakem izpisu posebej. Željeni izpis odpremo prek gumba Oblikuj:

Lociramo polje, ki vsebuje TRR in ga označimo z levom miškinim klikom. Nato z desnim miškinim klikom odpremo dodatni meni in izberemo Urejanje.

V besedilu star TRR pretipkamo z novim.

V kolikor je TRR v nogi računa, se je potrebno po dokumentu pomakniti nižje na ustrezno vez. Najprej se pomaknemo dol z drsnikom na desni. Če še vedno nismo prišli do noge dokumenta, v meniju »Pogled« izberemo »Zavrti vezi«. Postopek je potrebno ponavljati dokler ne pridemo do vezi, ki predstavlja nogo in vsebuje podatek o TRR.

Ko lociramo polje, ki vsebuje TRR ga prek desnega miškinega klika uredimo.

V tem prispevku