Nastavitve potrjevanja dokumentov

Kako postavimo varnostni sistem potrjevanja?


Pooblastila v Varnstnem sistemu, katera vplivajo na delo z dokumenti so (uporabimo jih lahko na operaterjih in na skupinah operaterjev):


iCenter - Upravljanje z dokumentacijskim sistemom 

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon upravljanja nastavitev iCenter eRegistratorja z jezička Administracija glavnega menija SAOP iCentra. 


iCenter - Upravljanje s certifikati 

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon upravljanja z digitalnimi certifikati operaterjev z okna za vnos podatkov o operaterju. 


iCenter - Meni, pregled nad dokumenti 

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon pregleda nad dokumenti z jezička Moduli glavnega menija SAOP iCentra. 


DOK - Dokumenti vseh uporabnikov 

Pooblastilo omogoča pregled nad dokumenti vseh uporabnikov v Raziskovalcu dokumentov oz. Pregledu nad dokumenti. Privzeto operaterji vidijo samo skupne dokumente/vzorce (ID uporabnika je 0) in dokumente uporabnika, v katerega so trenutno prijavljeni. Če imajo omogočeno to pooblastilo vidijo vse dokumente/vzorce ne glede na to, od katerega uporabnika so. 


iCenter - Fascikli: Preglednica 

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon preglednice s fascikli . Osebe, ki nimajo tega pooblastila lahko dostopajo do fasciklov samo skozi pasico s fascikli v modulih SAOP iCentra, 


iCenter - Fascikli: Dodaj 

Pooblastilo omogoča/onemogoča dodajanje novega fascikla. Osebe, ki nimajo tega pooblastila lahko delajo s fascikli, ne morejo pa tvoriti novega fascikla. 


iCenter - Vrste fasciklov: Preglednica 

Pooblastilo omogoča/onemogoča dostop do preglednice Vrst fasciklov, ki je sestavni del administrativnih funkcij eRegistratorja. 


iCenter - Vrste fasciklov: Dodaj 

Pooblastilo omogoča/onemogoča dodajanje nove vrste fascikla. 


iCenter - Vrste fasciklov: Spremeni 

Pooblastilo omogoča/onemogoča spreminjanje obstoječih vrst fasciklov. 


iCenter - Vrste fasciklov: Briši 

Pooblastilo omogoča/onemogoča brisanje vrst fasciklov. 


iCenter - eRegistrator: Spremeni skrbnika fasciklov

Pooblastilo omogoča/onemogoča skrbniško funkcijo spreminjanja skrbnikov fasciklov. 


iCenter - eRegistrator: Sprememba vrste dokumenta 

Pooblastilo omogoča/onemogoča skrbniško funkcijo spreminjanja vrste dokumenta. 


Kontrola delovanja povezave na arhiv dokumentov 

Pooblastilo omogoča prikaz delovanja povezave do ponudnika storitve hranjenja arhivskega in dokumentarnega gradiva. Podatki o delovanju povezave se prikazujejo samo operaterjem, ki so eksplicitno pooblaščeni za prikaz. 


iCenter - eRegistrator: Šifriranje dokumentov 

Pooblastilo omogoča aktiviranje šifriranja dokumentov. Šifriranje dokumentov lahko aktivira samo operater, ki je eksplicitno pooblaščeni za aktivacijo.


 


Kako uredimo referente in skupine potrjevalcev?

Na zavihku Administracija-Nastavitve potrjevanja lahko:

 • urejamo Skupine potrjevalcev,
 • urejamo Nadomeščanje potrjevalcev,
 • odpiramo Referente potrjevanja in
 • urejamo Nastavitve mobilnega potrjevanja. 1. UREDITEV REFERENTOV

Če hočemo odpreti novega referenta (potrjevalca) izberemo na Administracija-Nastavitve potrjevanja-Referenti. Odpre se nam okno, ker kliknemo na gumb Nov vnos.V okno, ki se nam odpre, vnesemo Naziv (navadno je to ime in priimek potrjevalca) in Operater, da povežemo potrjevalca z obstoječim operaterjem. 1. UREDITEV SKUPIN POTRJEVALCEV

Če hočemo odpreti novo skupino potrjevalcev izberemo v Administracija-Nastavitve potrjevanja-Skupine potrjevalcev. Odpre se nam okno, ker kliknemo na gumb Nov vnos.V okno, ki se nam odpre vnesemo:

 • šifro (če odpiramo skupino potrjevalcev za prejete račune je ta šifra lahko PR, PR1, PR2,…),
 • naziv (navadno so to imena potrjevalcev po vrstnem redu potrjevanja) in
 • aplikacijo.Nato kliknemo na gumb Nivoji potrjevanja. Odpre se nam okno, kjer s klikom na gumb Dodaj aktivnost  določimo kdo bo potrjeval in v katerem vrstem redu.Tukaj določimo:

 • aktivnost,
 • obveščanje na mail (ob začetku ali ob zaključku),
 • potrjevanje z digitalnim podpisom,
 • potrjevalca in
 • poverjenika (v primeru, da želimo, da ima potrjevalec tudi poverjenika).


Primer Skupine potrjevalcev, ker se potrjuje zaporedno (napjrej potrdi Marjan, potem Peter):
V tem prispevku