Dopolnitve REK-O obrazca za izplačila od 1.4.2023 dalje

V Uradnem listu RS, št. 163/2022, z dne 30. 12.2022, je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani polji:

A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo in

A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo.

Tako dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje.  

Na kaj vpliva ta sprememba?

Dopolnitev se nanaša na poročanje materialnih stroškov nad uredbo. Določeno je, da mora imeti vsak materialni strošek, ki je izplačan nad uredbo, ustrezno določeno šifro iz polj B, na kateri je izplačan ta strošek do uredbe.

To pomeni, da je potrebno  v istem obračunu, kot izplačujete znesek nad uredbo (ali v obračunu plač ali v primeru, ko izplačila nad uredbo (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi) izplačujete v ločenem obračunu) izplačati tudi ustrezen znesek do uredbe. Sam način vnosa podatkov v obračun se s tem ne spremeni. Ločeno vnesete postavko z zneskom do uredbe ter ločeno nad uredbo.

Dopolnitev priprave REK-O obrazca smo v SAOP iCentru uredili z verzijo 2023.04.001 oziroma novejšo.

Za pravilno poročanje podatkov na REK-O obrazec za izplačila po 1.4.2023 morate v šifrantu vrst obračuna ustrezno povezati vrste obračuna za izplačilo materialnih stroškov nad uredbo z ustrezno šifro B. Dopolnitev se nanaša samo na izplačila, pri katerih je izbrana Vrsta dohodka za iREK 1104.

Dopolnitev strukture XML za obrazec REK-O namreč zahteva za vse dohodke z vrsto dohodka 1104 tudi ustrezno šifro B.

Nove nastavitve uredite v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.

Javni sektor - Preglednico sortirate po šifri vrste obračuna, urediti je potrebno šifre, ki se začnejo z I in J in imajo v polju Vrsta dohodka iREK izbrano šifro 1104.

Gospodarstvo – urediti morate vrste obračuna (če jih uporabljate), na kateri imate v polju Vrsta dohodka iREK  izbrano šifro 1104.

 


Na vseh takih vrstah obračuna, je potrebno v polju Šifra REK izbrati ustrezno šifro REK - polja B.

Polje B, ki jih lahko izberete:

Primer vrste obračuna za Dnevnice nad uredbo:

Na tak način uredite vse vrste obračuna, na katerih izplačujete stroške nad uredbo z vrsto dohodka REK 1104 (Jubilejne nagrade, odpravnine ob upok. in…). Nastavitve lahko uredite tudi med samim obračunom plač za marec 2023, saj se dopolnitev nanaša samo na pripravo REK-O obrazca, kar pomeni, da je skrajni rok za ureditev teh nastavitev ter namestitev verzije 2023.04.001 pred samo pripravo obrazca REK-O pri plači za marec.

Povezava s Šifro REK (B) ni potrebna na vrstah obračuna, ki se sicer izplačujejo kot obdavčeni stroški, vendar se poročajo na Vrsto dohodka iREK 1109 (Drugi dohodki iz delovnega razmerja). Tu spadajo npr. obdavčene odpravnine ob prekinitvi pogodbe, razne odškodnine, nadomestila za uporabo lastnih sredstev,…

Primer analitičnega zapisa REK-O obrazca za osebo, ki smo ji izplačali prevoz na delo ter kilometrino za službeno pot do in nad uredbo

  • Prehrano samo do uredbe - 67,32 EUR – B04
  • Prevoz na delo do uredbe - 198,45 EUR – B05
  • Prevoz na delo nad uredbo - 15,00 EUR – 1104 + znesek v A054 s povezavo na B05
  • Kilometrino za službeno pot do uredbe - 25,00 EUR – B06a
  • Kilometrino za službeno pot nad uredbo - 2,00 EUR – 1104 + znesek v A054 s povezavo na B06a

V tem prispevku