Katastrske občine

V šifrant si lahko vnesemo katastrske občine katere potrebujemo za vnos na osnovna sredstva. Katastrsko občino vnesemo na osnovno sredstvo na zavihku nepremičnine.


V tem prispevku