Potni nalogi - Spremstvo na ekskurziji

Dne 09. 09. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 117/2022 objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač  v javnem sektorju je šifra I111 - dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih v celoti obdavčena. Delavcu pripada dodatek v višini 50% cele dnevnice za spremstvo učencev na eni ekskurziji in dveh športnih dnevnih v šolskem letu v primeru, če traja ekskurzija ali športni dan več kot 8 ur in poteka najmanj 15 km izven kraja sedeža šole.


1. Potni nalogi

Zaradi sprememb je potrebno urediti podatke v programu Potni nalogi.

Izberemo Šifrant OPN…Vrste potnih stroškov. S klikom na gumb   odpremo novo šifro. 

V polje Cena stroška vpišemo znesek 50% cele dnevnice, v polje Po uredbi vpišemo znesek 0,00001 (vrednost mora biti trenutno vpisana točno na tak način) in v polju Vrsta obračuna za prenos v OPZ – nad uredbo izberemo šifro, ki smo si jo predhodno odprli v Obračunu plač zaposlenim v Vrstah obračuna. 


POZOR! 

V kolikor se vrednost cele dnevnice spremeni, je potrebno spremeniti vrednost 50% cele vrednosti dodatka spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih


2. Obračunski list

Na obračunskem listu zaposlenega se nam v povračilih stroškov dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih pravilno prikaže in izračuna. Dodatek se všteva v osnovo za izračun prispevkov, vendar se na plačilni listi trenutno ne izpiše. Prikaz bomo uredili v eni izmed prihodnjih verzij.

V tem prispevku