ISPAP – Poročanje vrste izplačila za prevoz I050 in I051 ukinjeno

S 1.11.2021 je bila uvedena sprememba pri poročanju za šifro I050 – PREVOZ NA DELO – DNEVNA VOZOVNICA in I051- PREVOZ NA DELO – DNEVNA VOZOVNICA NAD VIŠINO, DOLOČENO Z UREDBO. Šifra za poročanje se lahko uporablja samo za funkcionarje, katerim se delovno mesto začne z ''A''.

 

To pomeni, da bo datoteka, ki jo boste poslali na ISPAP s to vrsto izplačila, zavrnjena, saj je ne smete več uporabljati za vsa ostala delovna mesta.

Za uspešno oddajo ISPAP datoteke morate zato na vseh vrstah obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna), katere uporabljate za prevoz in imate trenutno zapisano šifro I050 ali I051, to šifro spremeniti v šifro I020 oziroma I021.

To velja tako za vrste obračuna, ki jih uporabljate za navadne javne uslužbence, kot za javna dela. Preverite in uredite vse vrste obračuna za prevoz.

Po spremembi šifre ponoven obračun plače ni potreben, dovolj je samo ponoven izvoz datoteke za ISPAP.

V tem prispevku