Višina dnevnic za službeno potovanje v državi za javne uslužbence in funkcionarje

Na portalu Gov.si so objavljene višine dnevnic za službena potovanja v državi, ki veljajo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2024 in veljajo za javne uslužbence in funkcionarje.

Javni uslužbenci in funkcionarji so upravičeni do dnevnic za službena potovanja v državi , ki traja

  • nad 12 ur, v višini 25,79 evra,
  • nad 8 do vključno 12 ur, v višini 12,87 evra in
  • od 6 do vključno 8 ur, v višini 7,06 evra.

Stranke, ki uporabljate modul Potni nalogi, morate višino dnevnic ustrezno urediti.

V Šifranti OPN… Vrste potnih stroškov… se postavite na ustrezno vrsto potnega stroška za obračun Dnevnice 6 – 8 ur in izberite Popravi zapis.

Na vrsti potnega stroška ustrezno uredite vrednost Cena stroška in Po uredbi. Dnevnica še vedno ostaja neobdavčena, zato v obe polji vpišemo enako vrednost.

 

V tem prispevku