Prikaz premije KDPZ in PPZ na obračunskih listih za javni sektor

V iCentru je v verziji 2021.15.001 ali novejši dodana možnost izbire prikaza premije KDPZ in PPZ na obračunskem listu za javni sektor. 

V nastavitve tiskanja obračunskih listov smo dodali novo polje Tiskam obr. premije KDPZ in PPZ.  Polje je ob namestitvi verzije privzeto označeno s kljukico za vse izpise obračunskih listov za javni sektor, kar pomeni, da še vedno velja, da se premije prikazujejo na obračunskem listu pod pogojem, da so leto/mesec obračuna in DATUM IZPLAČILA v obračunu plač enaki  kot  v obračunu premij. V primeru, da imate v enem obračunskem obdobju več obračunov plač z istim datumom izplačila (npr. redna plača ter ločeno izplačilo dodatkov) in želite premije prikazati samo na enem obračunskem listu, iz polja Tiskam obr. premije KDPZ in PPZ odstranite kljukico.


Premija KDPZ bo na obračunskem listu prikazana le, če bo datum izplačila plače na obračunu plače ter datum obračuna in datum plačila na obračunu premij enak.

V tem prispevku