Dodajanje novih tarifnih oznak

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Tarifna oznaka. Prvi del okna vsebuje osnovne podatke o tarifni oznaki, drugi del pa je preglednica, ki vsebuje podatke o carinskih stopnjah. Tretji del so podatki za okoljske dajatve.

Šifra – vpišemo šifro carinske tarife.

Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst carinske tarife, ki nam bo olajšal iskanje.

Enota mere – vpišemo enoto mere za carinsko tarifo.

Stopnja – vpišemo stopnjo carinske tarife.

Poimenovanje - vpišemo nek daljši tekst, ki natančneje označuje carinsko tarifo.

V tem prispevku