Vračilo blaga dobavitelju

Pojasnilo:

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE   DAVČNI URAD NOVA GORICA

V skladu s SRS se zaloge surovin, materiala,… vrednotijo izvirno po nabavni ceni. Za vrednotenje poslovnih učinkov pa se lahko uporabijo v skladu s standardi  različne metode. Zaradi reklamacije se blago vrne dobavitelju po enaki ceni in vrednosti kot je bilo prevzeto. V tem primeru ne gre za promet blaga, ki bi imel lahko vpliv na poslovne učinke in s tem vpliv na davčno priznane ali nepriznane odhodke ali prihodke. Ker vračilo blaga ni prodaja blaga oziroma drug promet blaga se lahko v blagovnem knjigovodstvu evidentira le kot storno nabave po enaki ceni kot je bilo blago prevzeto na zalogo. Le tako ne prihaja do nikakršnih razlik, ki bi vplivale na izkazovanje prihodkov in odhodkov kot je že navedeno.

Kako to naredimo v SAOP programu

Za tako opravilo priporočamo, da imate odprto posebno vrsto prometa tipa prejem tako kot je prikazano na sliki, ker boste tako na enostaven način imeli pregled nad vsemi vračili dobaviteljem.V pred prejemu naredite nov dokument
V polje dokument ali pa v opombe vpišite zakaj delate opombo oziroma na kateri dokument prejema se ta dokument navezuje.V polje količina vpišite količino ki jo vračate dobavitelju z predznakom -  na spodnji sliki je   primer -3, v polje cena pa morate vpisati ceno tako kot je bila na originalnem dokumentu prejema.

Posebnosti pri izdaji artiklov, katerih zaloga bo po vračilu blaga o

Izsek pojasnila  davčnega urada Nova Gorica
»V skladu s SRS se zaloge surovin, materiala,… vrednotijo izvirno po nabavni ceni. Za vrednotenje poslovnih učinkov pa se lahko uporabijo v skladu s standardi  razične metode. Zaradi reklamacije se blago vrne dobavitelju po enaki ceni in vrednosti kot je bilo prevzeto.«

V tem primeru, so možne tri situacije.

  1. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo, vrednost, ki jo vračamo dobavitelju, pa je enaka kot je vrednost blaga na zalogi. V tem primeru, se ravnamo po navodilih napisane v poglavju Kako to naredimo v SAOP.

  2. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo na skladišču, vendar je vrednost zaloge manjša kot jo moramo vrniti dobavitelju. Primer vračamo 1 kos artikla vrednost zaloge je 2€ dobavitelju pa moramo vrniti artikel s ceno 3 €. V tem primeru, bi teoretično ostala na zalogi vrednost brez količine

  3. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo na skladišču, vendar je vrednost zaloge večja kot jo moramo vrniti dobavitelju. Primer vračamo 1 kos artikla vrednost zaloge je 2€ dobavitelju pa moramo vrniti artikel s ceno 1 €. V tem primeru, bi teoretično ostala na zalogi negativna vrednost brez količine.

Zakaj pride do takih mejnih primerov?

Način vrednotenja zaloge, ki ste si ga izbrali avtomatsko »popravlja oziroma preračunava« vrednost blaga, ki je na zalogi. Na vsak način je v tem primeru potrebno v skladu z navodili davčnega urada popraviti vrednost zaloge, ker je v drugem opisanem primeru izdaja prevrednotena, torej lahko rečemo, da smo knjižili na izdajo blaga preveč,saj ne moremo vrniti dobavitelju vrednosti, ki jo moramo, v tretjem primeru pa je slika ravno obrnjena in smo knjižili premajhno vrednost na izdaji.  Popravek vrednosti zaloge, je dokument, ki ga za pravilno knjiženje morate dostaviti knjigovodji, z vsemi potrebnimi spremnimi listinami, to je reklamacija oziroma zapisnik, zakaj se blago vrača dobavitelju, ter kopija originalnega računa, s katero dokazujete zakaj ste izdali blago po taki ceni, kot ste jo vpisali.

Poglejmo kako se to naredit  v SAOP i Centru , ter katere izpise je potrebno narediti za knjigovodja v primeru različnih sistemov vrednotenja zalog.

Vodenje zalog po povprečnih cenah

Najprej odprite novo vrsto prometa, ki bo služila za popravek vrednosti zalog v takih primerih.Nivelacijo naredite v materialno skladiščnem poslovanju -> knjiženje, -> promet  in izberete vrsto prometa, ki ste jo odprli za niveliranje vrednosti zalog.
V splošnih podatkih dokumenta nivelacije svetujem, da v polju opomba napišete zakaj ste naredili nivelacijo, ter na kateri dokument prejema se dokument sklicuje.Ko vpisujete artikel MORATE v polje količina vpisati 0, v polje cena pa vpišite ceno, na katero naj se prevrednoti celotna zaloga.Po potrditvi je vrstica dokumenta takšnaDokument potrdite.

Izpišite dokument nivelacije  (preko gumba tiskaj v spodnjem delu okna)in ga posredujte knjigovodju.V primeru, da je cena ki na katero morate nivelirati zalogo manjša od cene ki je trenutno na skladišču, se bo izpisala negativna vrednost nivelacijeSedaj lahko naredite vračilo dobavitelju po zahtevani ceni tako kot je opisano v poglavju Kako to naredimo v SAOP programu .

Vodenje zalog po zadnjih cenah

V primeru da vodite zaloge po zadnjih cenah in je cena drugačna kot je na zalogi enostavno vpišite prejem, ki predstavlja vračilo dobavitelju.

Trenutni pogled na zalogo artiklaV vnosno okno prejema pa vpišemo tako ceno, kot je na originalnem prejemu, na katerega se nanaša vračilo.  Na dokument priporočam, da vpišete zakaj ste ga naredili, to je zapisnik o vračilu dobavitelju, ali reklamacija št:… oziroma opombo, na osnovi katere boste najlažje našli povezavo na originalni dokument dobave.Vrstica dokumenta je sedaj takaIzpišite prejemnicoIn izpišite nivelacijoKnjigovodju izpišite dokumente, ki so opisani na strani 9.

Vodenje zalog po povprečni ceni s FIFO obračunom

V primeru da vodite zaloge po povprečni ceni s fifo obračunom

Kartica artikla pred fifo obračunom.Kartica po fifo obračunuDobavitelju vračamo 5 artikov, ki so iz prve dobave

Izpis kartice pred obračunom fifoIzpis kartice po obračunu fifoPregled izpisa kartice po fifo obdelavi nam prikaže da je trenutna vrednost zaloge po vračilu 5 kos artikla po ceni 0.6 € , 5,6 € in količino 7 kos, torej je vrednost 1 kosa 0,8 € kar je v redu, saj nam ostane na zalogi artikli po ceni iz drugega prejema.

Poglejmo še primer, če moramo vrniti blago v takšnem obsegu, da bo količina na zalogi po vračilu 0
Vračali bomo blago, ki je bilo prvo prejeto.

Izpis kartice pred fifo obračunomIzpis kartice po fifo obračunuSedaj pa moramo vrniti dobavitelju blago iz prvega prejema. 
Dejstva: cena prvega prejema je bila 1 € ker vračamo 5 kos znaša vrednost vračila 5 € . trenutna vrednost zaloge je torej 7 €, oziroma 7,5 € po fifo oračunu.Izpis vračila blaga ( prejemnica)Izpis kartice artiklaIzpis kartice po izvedeni fifo obdelaviIz kartice je razvidno, da po fifo obdelavi nimamo več nivelacije je pa tudi vrednost izdaj ustrezno spremenjena. Pri tem vas opozarjam, da je za normalno, to je pravilno delovanje FIFO sistema nujen kronološki red vpisovanja dogodkov. Konkretno na tem primeru, vračilo prve dobave je bilo 26.07, in takrat se je dogodek tudi vpisal s tem datumom, čeprav smo vračali blago, ki smo ga prijeli 03.07. Zaradi pravilnefa fifo izračuna MORATE vpisati pri vračilu takšno ceno, kot ste jo imeli na prejemu, ki ga sedaj vračate, ne glede na to, kaj vam dobavitelj zapiše v dobropis. Morebitne razlike med dobaviteljevim dobropisom in ceno ki ste jo vpisali  na prejemu so knjigovodskega značaja in se bodo v knjigovodstvu knjižile kot izredni prihodki ali odhodki.
Tudi v primeru vodenja zalog po fifo sistemu, je potrebno knjigovodji posredovati dokumente iz katerih je razvidno kateri prejem ste vrnili dobavitelju, po možnosti reklamacijski zapisnik in odgovor dobavitelja.

Katere dokumente MORATE iz SAOP sistema posredovati knjigovodju v primeru nivelacije.

nivelacijo

pregled prometa po kontih

Najdete ga med izpisi MSPja
Niveelacijo mora knjigovodja knjižiti kot spremembo vrednosti izdaje blaga.

evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo

Nekateri knjigovodji zahtevajo tudi ta izpiNajdete ga med izpisi MSPja

Pri tem izpisu je potrebno poudariti pazljivost pri njegovem tolmačenju, saj gre v opisanem primeru pri spremembi cene za dejanski popravek vrednosti izdaje blaga in ne nižanja vrednosti nabave. Tako ga je treba v knjigovodstvu tudi knjižiti. V primeru da zahteva knjigovodja tak izpis, mu MORATE izpisati tudi pregled prometa po kontih, lahko pa tudi kartico artikla.

Razlaga kartice artiklaV opisanem primeru, lahko pogledamo kartico artikla in potek vrednotenja zalog.
V vrsticah imamo opisane vse dogodke na materialu, v povzetku na dnu okna, pa vidimo, da smo dejansko prejeli samo 1 artikel, po ceni 4, izdali 1 artikel po ceni 3 kateremu moramo še odšteti nivelacijo to je -1 kar skupaj znaša vrednost izdaje 3-(-1) = 4.  Torej smo dobavitelju vrnili dejansko nabavno vrednost prvega prejema, to je 2 €.


V tem prispevku