Masovni uvoz bančnih izpiskov

V video navodilu je prikazano, kako masovno uvozimo bančne izpiske v modulu knjigovodstva. Program nam omogoča, da na enak način kot uvozimo en izpisek uvažamo tudi več izpiskov hkrati. Obdelava se nahaja na Dvostavnem knjigovodstvu/Dnevne obdelave/Plačevanje.


V tem prispevku