Šifra DURS

Šifra DURS je šifra davčnega urada RS, pri katerem je stranka registrirana. V šifrant vnesemo lahko tudi opombo, na primer tel. Številko davčnega urada, kontaktno osebo…

V tem prispevku