Osvežitev cen in popustov na obstoječem dokumentu naročila

Modul dobavitelji in kupci omogoča avtomatsko osveževanje cen na posameznem dokumentu naročila glede na nove cene, ki so se spremenile na ceniku, ki je določen za ta dokument. Enako velja tudi za popuste glede na šifrant Popusti-Stranke.Na voljo je tudi obnavljanje popustov glede na podatke iz šifranta popusti-stranke za samo ta naročila, ki so na preglednici izbrana.Po potrditvi se posodobijo cene in popusti.Obdelava se zaključi z obvestilom.


V tem prispevku