Obnavljanje podatkov iz rezervne kopije

Obnovitev podatkov iz rezervne kopije je dovoljena samo z vpisom posebnega gesla. Za pridobitev gesla je potrebno oddati zahtevek na Seyfor portal za stranke, katerega bomo posredovali na podlagi predhodno podpisane Izjave o sprejemanju odgovornosti ter zakonskih obveznosti pri uporabi funkcije povrnitve podatkov iz rezervne kopije v sistemu Saop.

Poslovanje postaja iz dneva v dan kompleksnejše, poslovno informacijski sistemi pa se povezujejo z vedno večjim številom zunanjih programov, ki prejemajo in dostavljajo podatke. V zadnjem času opažamo, da nekateri uporabniki uporabljajo obnovitev podatkov iz rezervne kopije tudi v povsem običajnih situacijah, ko so npr. pri neki operaciji naredili napako. Taka dejanja predstavljajo za podjetje veliko tveganje.

Obnovitev podatkov iz rezervne kopije je funkcionalnost, ki se v poslovni rabi izvaja le izjemoma, najpogosteje zaradi izgube podatkov, ki so posledica okvare strojne opreme, virusov, ipd. Pri tem pa lahko pride do težav pri sinhronizaciji z drugimi sistemi, ki so pred povrnitvijo podatkov iz rezervne kopije prejeli unikatne podatke, na primer s sistemom za davčno potrjevanje računov na FURS.

Zaradi navedenega smo z verzijo 6.30.15 onemogočili nekontrolirano obnovitev podatkov iz rezervne kopije.

Obnovitev podatkov iz rezervne kopije je dovoljena samo z vpisom posebnega gesla. Za pridobitev gesla je potrebno oddati zahtevek na Seyfor portal za strankekaterega bomo posredovali na podlagi predhodno podpisane Izjave o sprejemanju odgovornosti ter zakonskih obveznosti pri uporabi funkcije povrnitve podatkov iz rezervne kopije v sistemu Saop.

V tem prispevku