Postopek Zapiranja razredov in Prenosa v novo obračunsko leto

Pri letnih obdelavah Zapiranja razredov in Prenosa v novo obračunsko leto, moramo izvesti spodaj navedene aktivnosti: 

  • Izračun izravnav, tečajnih razlik in tečajnih razlik za finančne konte,
  • Kontrola kontov za zapiranje razredov in prenos v novo leto,
  • Zapiranje razredov
  • Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov, 
  • Izdelava rezervne kopije podatkov, 
  • Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta,
  • Prenos v novo obračunsko leto.
V tem prispevku