Davek od dobička pravnih oseb v Izkazu poslovnega izida

Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb je od 01.01.2017 dalje spremenjena in znaša 19 odstotkovNavedeno pomeni, da je potrebno v Izkazu poslovnega izida za družbe, ki ste ga uporabljali v letu 2016, spremeniti davčno stopnjo  na 19 odstotkov ali pa v program uvoziti izkaze, ki se nahajajo na naslednji povezavi: http://help.icenter.si/sl/izkazi-za-dvostavno-knjigovodstvo
Če spremembo davčne stopnje vnašamo v že obstoječe izkaze, to naredimo v  modulu Dvostavno knjigovodstvo / Šifranti / Šifranti DK / Izkazi in izberemo Izkaz poslovnega izida ter kliknemo gumb .V Izkazu poslovnega izida se postavimo na šifro AOP 184 P. Davek iz dobička in kliknemo na gumb Odpre se nam spodnje okno, kjer zopet izberemo gumb  (desno spodaj).

 

V zadnjem koraku popravimo faktor na 0,19000 in potrdimo.V tem prispevku