Dodajanje novih klasifikacij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Klasifikacija kamor vpišemo podatke o klasifikaciji.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o klasifikaciji.

Naziv – vpišemo naziv nove klasifikacije.

Opomba – vpišemo opombo o klasifikaciji.

V tem prispevku