Obračun dela dijakov, študentov – izplačilo neobdavčenih stroškov

Dopolnili smo funkcionalnost, ki se nanaša na obračun neobdavčenih stroškov (prehrana, prevoz), ki jih izplačujete dijakom in študentom skupaj z nagrado za delo.

V ta namen smo šifrant Vrst izplačila na posamezno izplačilo dodali možnost oznake Neobdavčeno. Pri vrsti izplačila, katero želite prejemniku izplačati brez dajatev, polje Neobdavčeno označite s kljukico. V primeru, da morate dohodek poročati tudi na iRek, v polju Šifra REK 1 iz spustnega seznama izberite ustrezno šifro, sicer to polje pustite prazno.V obračun potem poleg nagrade dodate še to vrsto izplačila.Program bo z dajatvami obdavčil samo vrsto izplačila, ki nima kljukice Neobdavčeno. Pravilno se bo pripravil tudi obrazec Rek-1a.

V tem prispevku