Zamenjava sestavin

Sestavine lahko množično zamenjamo tako, da najprej v preglednici Sestavnice kliknemo na gumb  (Alt A). Odpre se okno z nastavitvijo zamenjave setavin.

Stara sestavina – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, kateraga uporabo želimo zamenjati.

Nova sestavina – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, s katerim želimo zamenjati obstoječo sestavino

Faktor količine – vpišemo faktor, s katerim želimo pomnožiti količine v pozicijah sestavnice.

Datum veljavnosti novega – Če podatek ni izpolnjen, se neposredno zamenjajo podatki na obstoječih pozicijah sestavnice. Če je podatek izpolnjen, pozicije s staro sestavino dobijo datum konca veljavnosti za dan manjši od vnesenega datuma in vnesejo se pozicije z novimi sestavinami, ki imajo datum začetka veljavnosti enak vpisanemu datumu.

 

IZBOR SESTAVOV

Sestav – vpišemo oziroma izberemo šifro sestavov, katerim želimo zamenjati sestavine.

Skupina – vpišemo oziroma izberemo šifro skupin artiklov, katerim želimo zamenjati sestavine.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifro artiklov, katerim želimo zamenjati sestavine.

V tem prispevku