Priprava knjižb iz e-računa

Na Šifrantih / Uvoz stroškov moramo pozicijam določiti konto in analitike.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Za primer vzamemo račun za telefon, vsaka telefonska številka se knjiži na svoje SM. Vrednost pozicije je torej telefonska števila.

Vrednost pozicije vnesemo s klikom na gumb Vnesi zapis. Določimo ji konto in pripadajoče analitike (SM, SN, Referent,….).

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nadaljujemo z uvozom e-računa za telefon.

Z desnim klikom miške na vrstici našega računa Pregledamo postavke.

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen

Vrednost pozicije je telefonska številka.

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Program pripravi vknjižbe glede na nastavljene vrednosti pozicij.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, notranji, nekaj

Opis je samodejno ustvarjen

V tem prispevku