2024.02.003

MSP - Materialno skladiščno poslovanje

  • Odpravljena je bila napaka, ko je program pri knjiženju temeljnice nabave/porabe v Dvostavno knjigovodstvo javil napako. Napaka se je dogodila samo pri določenih strankah z določeno konfiguracijo strežnika SQL.
  • Stanje zalog - na preglednicah skladišče/konto/artikel in konto/skladišče/artikel, je na nivoju artikla urejen prikaz količin in vrednosti stanja zalog. Napačen izračun le teh se je izkazoval na vseh artiklih, ki v šifrantu artiklov niso imeli vpisanega dobavitelja.
V tem prispevku