Potrjeni dobavitelji

K obstoječim izpisom tiskanja nad artikli smo dodali še možnost izpisa potrjenih dobaviteljev:

Vnosno okno nastavitev izpisa vsebuje naslednje izbirne podatke:

 

  • Šifra artikla od do – vnos (izbor) razpona šifer artiklov za katere izpisujemo listo potrjenih (odobrenih) dobaviteljev.
  • Skupina, klasifikacija, oddelek artikla od do – vnos (izbor) razpona šifer skupin, klasifikacij oz. oddelkov artiklov za katere izpisujemo listo potrjenih (odobrenih) dobaviteljev.
  • Tip artikla – izberemo lahko tip artikla ali pa tudi več tipov artiklov (gumb »Izbrani tipi«)
  • Stranka od do – vnos (izbor) razpona šifre strank, ki jih vključujemo v izpis.
  • Vrsta stranke – izberemo lahko eno ali več vrst strank.
  • Datum uvrstitve od do – vnos razpona datumov s katerimi so bili dobavitelji vključeni med potrjene dobavitelje na artikle.
  • Razvrščanje – možnost izbora sortiranja zapisov na izpisu; izbiramo lahko med sortiranjem po šifri, po nazivu ali po datumu.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

 

Na voljo imamo izbor treh vzorčnih izpisov:

 

Lista potrjenih dobaviteljev

Gre za seznam strank, ki imajo v artikli-stranke vsaj na enem artiklu vklopljeno dovoljeno naročanje:

Datum uvrstitve predstavlja najmlajši datum dovoljnega naročanja v zpisih artikel-stranka za posamezno stranko.

 

Lista potrjenih dobaviteljev po artiklih ločeno

Gre za seznam strank s prikazanimi posameznimi artikli za katere je dovoljeno naročanje. Poleg seznama artiklov se prikaže še datum uvrstitve ter dosežena ocena pri ocenjevanju dobaviteljev.

 

Lista potrjenih dobaviteljev po artiklih skupno

Gre za seznam artiklov za katere je dovoljeno naročanje. Poleg seznama artiklov se prikažejo še dobavitelji, datum uvrstitve ter dosežena ocena pri ocenjevanju dobaviteljev.


V tem prispevku